Foto: Hege Solli februar 8, 2013
Jannicke Engan fra Monster entertainment ga gode tips som vi kan ta med oss i vår kursutvikling. Fra produsentkurset for fylkesbibliotek 8.-9. mars Foto: Kristin Havstad mars 20, 2012

Bli en bedre kursprodusent!

mars 20, 2012

0

Gruppearbeid: Hva er viktigst og hva må vi ta hensyn til når vi arrangerer kurs? Foto: Hege Solli

Det ble to fine dager med kurs for ansatte i fylkesbibliotek 8.-9. mars i Oslo. Flinke forelesere ga oss nye ideer om hvordan vi kan utvikle bedre kurs for folkebiblioteksektoren. Fylkesbibliotekene i Østfold, Buskerud og Aust-Agder samarbeider om prosjektet Formidlingskompetanse i norske bibliotek: produksjon – arrangement -formidling. En av målsetningene er å spisse fylkesbibliotekenes egen kompetanse […]

Posted in: Uncategorized

Digital formidling – Å skrive for nett (1 dag)

mars 20, 2012

0

Illustrasjonsfoto: Tore Morkemo

Målsetting: Dette kurset er spesialutviklet for å dekke bibliotekenes behov. I løpet av en dag får du praktiske metoder og verktøy som gjøre skrivejobben din enklere og mer profesjonell. Målgruppe: Kurset passer for alle som vil lære mer om formidling på nett. Innhold: Temaer vi kommer til å berøre er blant annet lesing på skjerm, […]

Posted in: Kursoversikt

Kurs i lesesirkel (1 dag)

mars 20, 2012

0

Illustrasjonsfoto: Hege Solli

Målsetting:Målet med kurset er å gi kunnskap om og erfaring i ulike måter å organisere og lede lesesirkler på. Målgruppe:Kurset passer for alle som har lyst til å etablere lesesirkler i biblioteket. Bestilling og praktisk informasjon:   Samlingen går over en kursdag på til sammen 5 timer, inkludert lunsj og                              småpauser.  Kursholder er tilgjengelig fra mars […]

Posted in: Kursoversikt

Bibliotekrommet som arena for formidling (1 dag)

mars 20, 2012

0

Illustrasjonsfoto: Hege Solli

  Målsetting for kurset: Å gi deltakerne innsikt i noen grunnprinsipper for innredning og inndeling av bibliotekrommet. Få praktiske råd til hvordan biblioteklokalet kan gjøres mer tilgjengelig og attraktivt. Hvordan kan samlingene vises fram på nye måter? Målgruppe: Bibliotekansatte, særlig ledere og avdelingsledere. Kursinnhold/Program: Planlegging, analyse av fordeler og ulemper ved lokalene, analyse av stabens […]

Posted in: Kursoversikt

Publikumsutvikling og litterære arrangementer i biblioteket (1 dag)

mars 2, 2012

0

Målsetting for kurset: Å øke kompetansen på å utvikle litterære arrangementer i biblioteket for å utvikle biblioteket som en attraktiv og aktiv arena og møteplass. Kurset skal inspirere bibliotekene til å utvikle et variert litterært arrangementstilbud av høy kvalitet med særlig fokus på publikumsutvikling. Målgruppe: Kurset krever ingen forkunnskaper, men vil passe godt for bibliotekansatte […]

Posted in: Kursoversikt