Innføring i eventyrfortelling (1 dag)

Posted on mars 2, 2012

0


Målsetting for kurset: Økt formidlingsglede og få kursdeltakerne til å bli bedre eventyrfortellere. Dette kurset henvender seg til bibliotekarer som ønsker å bli bedre eventyrfortellere. I løpet av en dag vil deltakerne blant annet lære:
– en metode som gjør fortellingen ryddig og nyansert å høre på
– teknikker som kan tas i bruk for å gjøre hovedpersonen og de andre viktige rollefigurene i eventyret levende og troverdige

Målgruppe: Kurset krever ingen forkunnskaper eller fortellererfaring; nybegynnere kan gjerne delta. Men det kreves at deltakerne er villig til å jobbe aktivt med konkrete, praktiske øvelser. Ansatte i bibliotek, lærere og barnehageansatte kan være eksempler på aktuelle deltakere.

Kursinnhold/Program:
Det pedagogiske opplegget vil bestå av noe tavleundervisning, men først og fremst praktiske øvelser. Deltakerne får trene seg i smågrupper. Hvis det blir tid, får deltakerne også anledning til å trene seg i plenum. Alle øvelser følges opp med refleksjonssamtaler.

Deltakerne vil blant annet lære en metode som gjør fortellingen ryddig og nyansert å høre på, og vil også få innblikk i teknikker som kan tas i bruk for å gjøre hovedpersonen og de andre viktige rollefigurene i eventyret levende og troverdige.

Gjennom hele kurset jobber deltakerne praktisk med enkle øvelser.

Kursform: Kurs med blanding av teori, individuelle øvelser og øvelser/presentasjoner i smågrupper.

Nivå: Kurset er på et grunnleggende nivå og passer for alle som er interessert i temaet. På dette kurset er det ikke nødvendig med forkunnskaper eller fortellererfaring; nybegynnere ønskes også velkommen.

Forarbeid for deltakerne: Deltakerne trenger ikke forberede seg. Det vil bli delt ut eventyr som deltakerne skal jobbe med på kursdagen.

Forberedelse for kursarrangør: Kursholder ønsker at stoler i kurslokalet settes i sirkel. Ingen bord i oppsettet. Kursholder trenger også en flipover og hvis mulig er det fint med noen grupperom til øvelser i tillegg til selve kursrommet. Vedlagt ligger kursinvitasjonen som kursholder ønsker skal gå ut til deltakerne.

Om kursholder: Kursleder er Marianne Svarstad. Hun har lang erfaring som foredragsholder og kursleder innen muntlig fortellerkunst og formidling og har i en årrekke undervist bibliotekarer over hele landet i bokprat. I høst kom hun ut med boken Da Sannheten fikk klærne på – en innføring i muntlig fortellerkunst. Ønsker du å bestille boken eller få mer informasjon om Marianne Svarstads kursvirksomhet, kan du gå inn på hjemmesiden hennes: http://www.muntligfortellerkunst.no

Bestilling og praktisk informasjon: Samlingen går over en kursdag fra kl 09-17 inkludert lunsj og småpauser. Maks antall deltakere er 20. Torsdager er gode kursdager for kursholder. Kursholder er tilgjengelig med kurstilbudet fra oktober 2012 og tilbudet kan gjerne bestilles i november og vinteren 2013.  Kontakt prosjektleder Hege Solli, hege@aabk.no eller telefon 938 80 402 for å avtale datoer.

Pris for kurs: Kurset koster kr 12 000.

LES KURSBESKRIVELSE SOM PDF-FIL: KURS I EVENTYRFORTELLING

1335c

Reklamer
Posted in: Kursoversikt