Formidlingskompetanse: om prosjektet

Posted on mars 20, 2012

0


Prosjektet ”Formidlingskompetanse i norske bibliotek: produksjon – arrangement – formidling” har satt seg som mål å styrke litteraturformidlingskompetanse og formidlingsaktivitet i norske bibliotek. Dette skal gjøres ved å legge til rette for at bibliotekansatte får kompetanse som kan gjøre dem gode på formidling og tilrettelegging av litteraturformidlingsaktivitet – både i det fysiske biblioteket og på nett.

Prosjektet skal også utvikle prosjektgruppens kompetanse som kursprodusent og arrangør, og stille kompetansen til rådighet for andre ved å tilgjengeliggjøre erfaringer for andre fylkesbibliotek.

I prosjektet blir det utviklet kurs innenfor litteraturformidling. Mange av kursene har fokus på den subjektive formidleren. Kursene kan benyttes som en helhetlig pakke, men kan også bestilles enkeltvis. Kursene produseres og kvalitetssikres av samarbeidspartnerne i prosjektet. Etter ferdig produksjon blir de gjort tilgjengelig for andre fylkesbibliotek. Kursene kan kjøpes til avtalt pris med foredragsholdere slik at fylkesbibliotek kan arrangere dem for folkebibliotek i sitt fylke.

Følgende kurs utvikles i prosjektet:
Digital formidling – Å skrive for nett (1 dag)
Lesesirkelledelse (1 dag)
Bibliotekrommet som arena for formidling (1 dag)
Publikumsutvikling/litterære eventementer i biblioteket (1 dag)

Generell formidlingskompetanse (2 dager)
Eventyrfortelling: Formidling for barn (1 dag)
Bokkoffert: Formidling for barn (1 dag)
Babysang: Formidling for barn (1/2 dag)
Bokprat: Formidling for voksne (2 dager)

De fleste kursene vil være tilgjengelig for andre å bestille i tidsrommet mai 2012 – mai 2013.

Hvordan dette praktisk gjøres, vil bli informert om på bloggen når dette er klart.
Prosjektet er et samarbeid mellom Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Buskerud fylkesbibliotek og Østfold fylkesbibliotek. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket med 300 000 kroner.

Jannicke Engan fra Monster entertainment ga gode tips som vi kan ta med oss i vår kursutvikling. Fra produsentkurset for fylkesbibliotek 8.-9. mars Foto: Kristin Havstad

Jannicke Engan fra Monster entertainment gir gode tips som kan brukes i vår kursutvikling. Fra produsentkurset for fylkesbibliotek 8.-9. mars 2012. Foto: Kristin Havstad

Reklamer
Posted in: Uncategorized