Lesesirkler for innvandrere – et metodekurs for bibliotekarer, lærere og frivillige

Posted on februar 8, 2013

0


 Utviklet av Fylkesbiblioteket i Akershus – Buskerud fylkesbibliotek og Østfold fylkesbibliotek

Målgruppe: Bibliotekarer, lærere og frivillige.

Om kurset: Et kurs i lystbetont lesesirkelmetode i voksenopplæringen. Hvordan tilrettelegge og aktivere egnet skjønnlitteratur?

Barbro Thorvaldsen har utviklet et tredagerskurs i dialogisk lesesirkelmetode.

Prosjektet går ut på å få flere bibliotek og voksenopplæringsaktører til å ta i bruk den dialogiske lesesirkelmetoden. Metoden gir en konkret tilnærming til språk- og lesetrening.

Mange bibliotekarer er usikre på hvordan de best kan imøtekomme behovene til voksne innvandrere med svak norskkompetanse. Lesesirkelmetoden er et konkret verktøy som både bibliotekarer, lærere og frivillige lett kan ta i bruk og som senker terskelen for å gi målgruppa et relevant, lesestimulerende tilbud.

Les mer på http://lesesirkelmetode.wordpress.com/

Lærer Barbro Thorvaldsen og deltaker Arfi Ahmed Abdi er kursholdere i en godt utprøvd lesesirkelmetode rettet mot innvandrere.  Thorvaldsen er utdannet bibliotekar og pedagog, og har laget et opplegg som stimulerer til lesing og samtale rundt enkle tekster tilpasset målgruppa.

Kursholderen har selv skrevet tekstene det tas utgangspunkt i Leseglede 1, 2 og 3 (Cappelen Damm 2010) og Leseglede 4, 5 og 6 (2012).

Kurset er støttet av Nasjonalbiblioteket. VOX har gitt støtte til konseptutviklingen, som er prøvd ut på voksne innvandrere i bibliotek og som supplement til norskopplæring i samarbeid mellom voksenopplæring og bibliotek.

Kurset går over tre dager (kl 09-15) med maks 12-14 deltakere på hvert sted.
Ta kontakt med: Hege Solli, e-post: hege@aabk.no for mer informasjon

Foto: Hege Solli

Foto: Hege Solli

Reklamer
Posted in: Kursoversikt