Å møte en tekst (1 eller 2 dager)

mars 2, 2012

0

Målsetting for kurset: Økt formidlingsglede og større selvtillit i det offentlige rom. I løpet av to dager får deltakerne en innføring i formidlingsformer, praktiske metoder og verktøy som gjør dem tryggere som formidlere. Kursets deltakere skal bli mer vant til å stå foran et publikum for å formidle en tekst og det vil bli jobbet […]

Posted in: Kursoversikt

Innføring i eventyrfortelling (1 dag)

mars 2, 2012

0

Målsetting for kurset: Økt formidlingsglede og få kursdeltakerne til å bli bedre eventyrfortellere. Dette kurset henvender seg til bibliotekarer som ønsker å bli bedre eventyrfortellere. I løpet av en dag vil deltakerne blant annet lære: – en metode som gjør fortellingen ryddig og nyansert å høre på – teknikker som kan tas i bruk for […]

Posted in: Kursoversikt

Bokkofferter i arbeid med språkstimulering: Formidling for barn (1 dag)

mars 2, 2012

0

Illustrasjonsfoto: Hege Solli

Målsetting: Å gi formidlere et nytt verktøy og metodikk i litteraturformidling til førskolebarn Målgruppe: Ansatte i bibliotek som jobber med litteraturformidling for barn, ansatte i barnehager som jobber med språkutvikling Innhold: Kurset gir tips om hvordan voksne formidlere kan få barn til å like høytlesing. Med bokkoffertene presenteres et verktøy for leselyst og språkutvikling for […]

Posted in: Kursoversikt

Sammen! Babysang i biblioteket: Formidling for barn (1 dag)

mars 2, 2012

0

Illustrasjonsfoto: Hege Solli

 Målsetting: Målet med kurset er å gjøre bibliotekene i stand til å etablere eller legge til rette for babysang på biblioteket. Kurset skal også gi inspirasjon til alle som ønsker å dele sangen med de minste barna og deres foreldre. I løpet av en dag skal deltakerne hente fram sine egne ressurser på sang- og […]

Posted in: Uncategorized

Bokprat/formidlingskurs: Formidling for voksne (2 dager)

mars 2, 2012

0

Illustrasjonsfoto: Hege Solli

 Målsetning: Kurset har som målsetning å gi deltakerne et innblikk i noen former for presentasjon, formidling og dramaturgi. Deltakerne vil lære ulike verktøy for hvordan de kan bli bedre formidlere ved at det fokuseres på bruk av pust, stemme, diksjon og kroppsspråk. Videre jobbes det med hva det vil si rent mentalt å være i […]

Posted in: Kursoversikt