Bibliotekrommet som arena for formidling (1 dag)

Posted on mars 20, 2012

0


Illustrasjonsfoto: Hege Solli

Illustrasjonsfoto: Hege Solli

 

Illustrasjonsfoto: Hege Solli

Illustrasjonsfoto: Hege Solli

Målsetting for kurset: Å gi deltakerne innsikt i noen grunnprinsipper for innredning og inndeling av bibliotekrommet. Få praktiske råd til hvordan biblioteklokalet kan gjøres mer tilgjengelig og attraktivt. Hvordan kan samlingene vises fram på nye måter?

Målgruppe: Bibliotekansatte, særlig ledere og avdelingsledere.

Kursinnhold/Program: Planlegging, analyse av fordeler og ulemper ved lokalene, analyse av stabens styrker og svakheter, hvordan vil vi at biblioteket skal framstå, hva er vår identitet?  Kundeatferd. Hvordan tilrettelegge for dem som har det travelt? Hvordan vise fram hele bredden av våre samlinger? Hvordan hjelpe folk til å finne frem? Bruk av farger, soner, fleksible løsninger. Veiledning på medbrakte planskisser. Hva kan på en enkel måte gjøres bedre og hva krever mer omfattende arbeid? Dersom kurset legges i tilknytning til et bibliotek, kan en del av kurset bestå i å gjøre enkle endringer i løpet av kursdagen.

Kursform: Forelesning, gruppearbeid, eventuelt praktisk arbeid og gjennomgang av praktiske løsninger

Forarbeid for deltakerne: Deltakerne blir bedt om å sende inn skisser/plantegninger over eget bibliotek i forkant med angivelse av hva som er utfordringer.

Etterarbeid: Målet er at deltakerne setter i gang en prosess med fornyelse av biblioteklokalene etter kurset. Fylkesbibliotekene kan gi råd og veiledning om prosessen og/eller formidle videre til aktuelle aktører.

Bestilling og praktisk informasjon: Samlingen går over en kursdag fra kl 09 til ca. kl 15 inkludert lunsj og småpauser. Fylkesbibliotekene tar kontakt med foredragsholdere direkte for å avtale kursdatoer på e-postadresse paal.bjurstedt@bseurobib.no. Det er et ønske at kurset legges i tilknytning til et bibliotek for å kunne bruke biblioteket som ”case”.

Kursholdere kan kontaktes i perioden november 2012-mai 2013.

Nivå: Grunnleggende nivå

Om kursholder: Paal Bjurstedt, BS Eurobib AS og arkitekt Camilla Larsen, Lammhults Bibliotekdesign AS. Begge har lang erfaring i rådgivning og innredning av bibliotek.

Forberedelse for kursarrangør: Kurset kan holdes i et vanlig rom for foredrag, kursarrangør sørger for projektor, lerret og flipover. Det er en fordel dersom en kan jobbe i grupper i rommet. Kursholder sender mer detaljert program for dagen til kursarrangør.

Pris for kurs: Kurset koster kr 20 000. Dette inkluderer honorar for to kursholdere som begge deltar hele dagen. Kursholderes utgifter til reise-, kost og losji kommer i tillegg. Kursarrangør inngår avtale med kursholder. Det aktuelle fylkesbibliotek bestiller flybilletter/billetter og overnatting/hotell ved behov, i god tid før avtalt kurs.

Produsent av kurset er Østfold kulturutvikling, avdeling bibliotek

LES OGSÅ INFORMASJON SOM PDF-fil BIBLIOTEKROMMET SOM ARENA FOR FORMIDLING

Reklamer
Posted in: Kursoversikt