Kurs i lesesirkel (1 dag)

Posted on mars 20, 2012

0


Lesesirkel

Lesesirkel på Froland bibliotek. Foto: Marit Fidje

Målsetting:Målet med kurset er å gi kunnskap om og erfaring i ulike måter å organisere og lede lesesirkler på.

Målgruppe:Kurset passer for alle som har lyst til å etablere lesesirkler i biblioteket.

Bestilling og praktisk informasjon:   Samlingen går over en kursdag på til sammen 5 timer, inkludert lunsj og                              småpauser.  Kursholder er tilgjengelig fra mars 2013. Avtale om tidspunkt gjøres direkte mellom kursarrangør og kursholder.

Kurset koster kr 4500,- i honorar, og kursholder sender faktura.

Kursholders utgifter til reise-, kost og losji kommer i tillegg. Kursarrangør inngår avtale med kursholder. Det aktuelle fylkesbibliotek bestiller flybilletter/billetter og overnatting/hotell ved behov, i god tid før avtalt kurs.
Kontakt Camilla Sørbye på e-post camilla.sorbye@bfk.no eller telefon 458 53 393.

Det er en fordel å ikke være mer enn 15 deltakere.

Om kursholder: Kurset holdes av Camilla Sørbye, rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek. Hun er utdannet litteraturviter og lærer, og har tatt Forfatterstudiet i Bø. Hun har blant annet erfaring som bokanmelder, forfatter og leder for litteraturgruppene ved Pensjonistuniversitetet i Drammen.

Kursinnhold:  Hvordan sette i gang lesesirkler på biblioteket?  Hvordan lede en samtale om en skjønnlitterær tekst? Med utgangspunkt i disse to spørsmålene, tar kurset for seg følgende temaer: praktisk tilrettelegging og organisering, valg av litteratur, målgrupper, veilederrollen, lesersentrert tilnærming og innganger til teksten.

Kursform:Kurset er en blanding av teori, praksis, oppgaver og diskusjon.

 Nivå: Kurset er på et grunnleggende nivå og passer for alle som er interessert i lesesirkler.

 Forarbeid: Deltakerne leser fem korte noveller fra samlingen Bavian av Naja Marie Aidt  (utgitt på dansk i 2006, oversatt til norsk i 2008): ”Søndag”, ”Solbær”, ”Hun gråter ikke”, ”Godteri” og ”Konferanse”. Novellene brukes aktivt på kurset.

Produsent av kurset er Buskerud fylkesbibliotek.
Les informasjon i pdf-format Kurs i lesesirkel

Reklamer
Posted in: Kursoversikt