Publikumsutvikling og litterære arrangementer i biblioteket (1 dag)

Posted on mars 2, 2012

0


Målsetting for kurset: Å øke kompetansen på å utvikle litterære arrangementer i biblioteket for å utvikle biblioteket som en attraktiv og aktiv arena og møteplass. Kurset skal inspirere bibliotekene til å utvikle et variert litterært arrangementstilbud av høy kvalitet med særlig fokus på publikumsutvikling.

Målgruppe: Kurset krever ingen forkunnskaper, men vil passe godt for bibliotekansatte som ønsker å jobbe strategisk med arrangements- og publikumsutvikling.

Kursinnhold/Program:
I løpet av en kursdag gjennomgås noen av bibliotekets føringer og forutsetninger som formidler, og hvordan arrangementsutvikling er en del av dette. Hvordan skal vi utvikle arrangementer, hva slags arrangementer skal bibliotekene satse på og hvordan skaper vi variasjon i tilbudet? Hvordan jobber vi med markedsføring og publikumsutvikling? Hva slags type arrangement kan vi gjennomføre? Hvordan får vi tak i målgruppene vi ønsker til arrangementene? Hvordan kan et bibliotek programmere gjennom året? Hvem kan vi samarbeide med? Hva slags økonomiske rammer har vi til disposisjon? Alle disse spørsmålene samt praktisk tilrettelegging og rammer rundt arrangementet vil bli berørt i løpet av kursdagen.

Kursform: Kurs med blanding av foredrag, praktiske oppgaver og gruppearbeid.

Nivå: Kurset er på et grunnleggende nivå og passer for alle som er interessert i temaet. Det er en fordel å ha noen praktiske erfaringer med arrangementer, men ingen forutsetning for å delta på kurset.

Forarbeid for deltakerne: Deltakerne tar med seg noen eksempler på arrangementer de har gjennomført det siste året, eller planlegger å gjennomføre i 2013.

Om kursholder: Marit Borkenhagen er leder for Norsk litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene på Lillehammer. I sin utvikling av Norsk litteraturfestival er hun opptatt av å utvikle en festival som har både bredde og dybde, og som frister et lesende publikum. Samtidig er hun opptatt av at festivalen tar et samfunnsansvar og reiser spørsmål og utfordrer. Marit Borkenhagen har tidligere arbeidet som informasjonssjef i Bokklubben, og har bakgrunn som litteraturviter, bokanmelder og redaktør. Hun har også hatt ansvaret for arrangementer som Bokbadet og Bokfest i Operaen.

Bestilling og praktisk informasjon: Samlingen går over en kursdag fra kl 10-15 inkludert lunsj og småpauser. Kursholder er tilgjengelig med kurstilbudet fra november 2012 til mars 2013 og avtale om passende tidspunkt gjøres direkte mellom kursarrangør og kursholder.

Kontakt Marit Borkenhagen ved Norsk litteraturfestival på e-post marit@litteraturfestival.no eller telefon 918 18 374 for å avtale datoer.

Forberedelse for kursarrangør: Kursholder ønsker et rom med vanlig klasseoppsett (border og stoler). Kursholder trenger PC, projektor og en flipover. Det bør være plasser hvor deltakerne kan gruppere seg og diskutere seg gjennom gitte gruppeoppgaver. Kursholder tar med presentasjonen på en minnepinne. Kursholder sender et oppsett på dagsprogram til kursarrangør i forkant av kurset.

Pris for kurs: Kurset koster kr 8 000 i honorar, og kursholder sender faktura.

Kursholders utgifter til reise-, kost og losji kommer i tillegg. Kursarrangør inngår avtale med kursholder. Det aktuelle fylkesbibliotek bestiller flybilletter/billetter og overnatting/hotell ved behov, i god tid før avtalt kurs.

Produsent av kurset er Aust-Agder bibliotek og kulturformidling 
 MaritB

Reklamer
Posted in: Kursoversikt