Bokkofferter i arbeid med språkstimulering: Formidling for barn (1 dag)

Posted on mars 2, 2012

0


Målsetting: Å gi formidlere et nytt verktøy og metodikk i litteraturformidling til førskolebarn

Målgruppe: Ansatte i bibliotek som jobber med litteraturformidling for barn, ansatte i barnehager som jobber med språkutvikling

Innhold: Kurset gir tips om hvordan voksne formidlere kan få barn til å like høytlesing. Med bokkoffertene presenteres et verktøy for leselyst og språkutvikling for alle barn. Hver koffert inneholder en bok + rekvisitter; gjenstander og leker fra bokas innhold og handling. Ved å presentere rekvisitter, samtale, fortelle og leke handlingen med barna før boka leses, vil barna senere ha mulighet til å forstå den leste teksten. Kurset er praktisk rettet ved at foredragsholderne gir mange tips og ideer til bruk av koffertene. Det hele forankres i kunnskap og erfaring om hvordan barn lærer språk.

Kurset er et 6-timers kurs (dagskurs) der ideen om bokkofferter blir presentert. Hvordan kan bibliotekene bruke og lage bokkofferter i sitt formidlings- og språkstimuleringsarbeid? Foredragsholderne tar også opp betydningen av bøker for barns språkutvikling gjennom kursdagen.

Foredragsholdere/ Kursholdere: Gerd Lyby og Åse Melkeraaen Målsetning: Dette kurset er utviklet for å motivere til økt bruk av bøker i språkstimuleringsarbeid. Det skal også gi deltakerne praktisk kunnskap og inspirere til å lage og bruke bokkofferter med barn.

Målgruppe: Kurset passer for ansatte i bibliotek, barnehage og småskole.

Omfang/Kapasitet i perioden: Ledige datoer for kurs er: 19.10.2012, 16.11.12, 18.01.13, 01.03.13, 12.04.13. Samlingen går over én kursdag og varer seks timer. Maks 30 deltakere.

Foredragsform: Forelesning, workshop, dialog.

Foredragsholdere:
Gerd Lyby er pedagogisk leder i Rygge kommune og har fordypning i flerkulturell forståelse. Hun har videreutdanning i veiledning og fokus på språk og språkutvikling.

Åse Melkeraaen er migrasjonspedagog i Rygge kommune med videreutdanning i flerkulturell forståelse. Åse har skrevet bok om flerspråklige barn og språkstimulering.

Nivå: Grunnleggende nivå.

Les som pdf-fil: BOKKOFFERTER I ARBEID MED SPRÅKSTIMULERING

Illustrasjonsfoto: Hege Solli

Illustrasjonsfoto: Hege Solli

Reklamer
Posted in: Kursoversikt