Browsing All Posts filed under »Kursoversikt«

Lesesirkler for innvandrere – et metodekurs for bibliotekarer, lærere og frivillige

februar 8, 2013

0

 Utviklet av Fylkesbiblioteket i Akershus – Buskerud fylkesbibliotek og Østfold fylkesbibliotek Målgruppe: Bibliotekarer, lærere og frivillige. Om kurset: Et kurs i lystbetont lesesirkelmetode i voksenopplæringen. Hvordan tilrettelegge og aktivere egnet skjønnlitteratur? Barbro Thorvaldsen har utviklet et tredagerskurs i dialogisk lesesirkelmetode. Prosjektet går ut på å få flere bibliotek og voksenopplæringsaktører til å ta i bruk […]

Digital formidling – Å skrive for nett (1 dag)

mars 20, 2012

0

Målsetting: Dette kurset er spesialutviklet for å dekke bibliotekenes behov. I løpet av en dag får du praktiske metoder og verktøy som gjøre skrivejobben din enklere og mer profesjonell. Målgruppe: Kurset passer for alle som vil lære mer om formidling på nett. Innhold: Temaer vi kommer til å berøre er blant annet lesing på skjerm, […]

Kurs i lesesirkel (1 dag)

mars 20, 2012

0

Målsetting:Målet med kurset er å gi kunnskap om og erfaring i ulike måter å organisere og lede lesesirkler på. Målgruppe:Kurset passer for alle som har lyst til å etablere lesesirkler i biblioteket. Bestilling og praktisk informasjon:   Samlingen går over en kursdag på til sammen 5 timer, inkludert lunsj og                              småpauser.  Kursholder er tilgjengelig fra mars […]

Bibliotekrommet som arena for formidling (1 dag)

mars 20, 2012

0

  Målsetting for kurset: Å gi deltakerne innsikt i noen grunnprinsipper for innredning og inndeling av bibliotekrommet. Få praktiske råd til hvordan biblioteklokalet kan gjøres mer tilgjengelig og attraktivt. Hvordan kan samlingene vises fram på nye måter? Målgruppe: Bibliotekansatte, særlig ledere og avdelingsledere. Kursinnhold/Program: Planlegging, analyse av fordeler og ulemper ved lokalene, analyse av stabens […]

Publikumsutvikling og litterære arrangementer i biblioteket (1 dag)

mars 2, 2012

0

Målsetting for kurset: Å øke kompetansen på å utvikle litterære arrangementer i biblioteket for å utvikle biblioteket som en attraktiv og aktiv arena og møteplass. Kurset skal inspirere bibliotekene til å utvikle et variert litterært arrangementstilbud av høy kvalitet med særlig fokus på publikumsutvikling. Målgruppe: Kurset krever ingen forkunnskaper, men vil passe godt for bibliotekansatte […]

Å møte en tekst (1 eller 2 dager)

mars 2, 2012

0

Målsetting for kurset: Økt formidlingsglede og større selvtillit i det offentlige rom. I løpet av to dager får deltakerne en innføring i formidlingsformer, praktiske metoder og verktøy som gjør dem tryggere som formidlere. Kursets deltakere skal bli mer vant til å stå foran et publikum for å formidle en tekst og det vil bli jobbet […]

Innføring i eventyrfortelling (1 dag)

mars 2, 2012

0

Målsetting for kurset: Økt formidlingsglede og få kursdeltakerne til å bli bedre eventyrfortellere. Dette kurset henvender seg til bibliotekarer som ønsker å bli bedre eventyrfortellere. I løpet av en dag vil deltakerne blant annet lære: – en metode som gjør fortellingen ryddig og nyansert å høre på – teknikker som kan tas i bruk for […]