Bokprat/formidlingskurs: Formidling for voksne (2 dager)

Posted on mars 2, 2012

0


 Målsetning: Kurset har som målsetning å gi deltakerne et innblikk i noen former for presentasjon, formidling og dramaturgi. Deltakerne vil lære ulike verktøy for hvordan de kan bli bedre formidlere ved at det fokuseres på bruk av pust, stemme, diksjon og kroppsspråk. Videre jobbes det med hva det vil si rent mentalt å være i en presentasjonssituasjon.

Foredragsholder/kursholder:
Else Barratt-Due

Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og skolebibliotek.

Innhold/Program: Kurset er et 2-dagers kurs der deltakerne får undervisning og trening i å bli bedre formidlere. En vesentlig del av kurset er undervisning i dramaturgi. Hvordan setter man sammen sin presentasjon, hva skal være med, hvilken form skal det ha, og ikke minst, hvem er publikum? I tillegg blir det evaluering i plenum av egen presentasjon.

Omfang: Kurset går over to dager med ca. 7 timers varighet per dag

Tidsrom: Else Barratt-Due har en fleksibel arbeidssituasjon og kan reise gjennom hele året med noen unntak. Ta direkte kontakt med henne for å gjøre avtale, se kontaktinformasjon under.

Antall deltakere: Maks: 20 stk.

Arbeidsmåter: Forelesning, workshop, dialog.

Foredragsholder: Else Barratt Due er cand.philol. med hovedfag i teatervitenskap og har Master i teaterregi fra USA. Hun har erfaring som teaterinstruktør, dramapedagog, universitets- og høyskolelektor, og har i over 20 år arbeidet i NRK som instruktør, dramaturg, produsent og prosjektleder. I 2006 startet hun sitt eget foretak – TELLtheSTORY der hun holder kurs og seminar i presentasjon, formidling og dramaturgi.

For- og etterarbeid: Det er ønskelig at alle deltakerne har med seg en case. Dette kan være et eksempel på en muntlig presentasjon fra deltakerens hverdag som man ønsker å arbeide videre med på kurset. Dette kan gjerne være en bokprat, en presentasjon av et tema eller noe annet. Det kan godt være noe deltakerne har brukt tidligere.

Pris for kurset: Oppgis ved henvendelse til kursholder. I tillegg kommer utgifter til reise og opphold. Henvendelse om pris kan også gjøres til Hege Solli på e-post: hege@aabk.no.

Bestilling av kurs: Ta kontakt med kursholder Else Barratt-Due, telefon 92624250
e-post: post@tellthestory.no
mer info om TELLtheSTORY: http://www.tellthestory.no

 Produsent av kurset: Østfold kulturutvikling, avdeling bibliotek.

LES OGSÅ INFORMASJON SOM PDF-fil: BOKPRAT- OG FORMIDLINGSKURS

 

Illustrasjonsfoto: Hege Solli

Illustrasjonsfoto: Hege Solli

Reklamer
Posted in: Kursoversikt