Sammen! Babysang i biblioteket: Formidling for barn (1 dag)

Posted on mars 2, 2012

0


Illustrasjonsfoto: Hege Solli

Illustrasjonsfoto: Hege Solli

 Målsetting: Målet med kurset er å gjøre bibliotekene i stand til å etablere eller legge til rette for babysang på biblioteket. Kurset skal også gi inspirasjon til alle som ønsker å dele sangen med de minste barna og deres foreldre.

I løpet av en dag skal deltakerne hente fram sine egne ressurser på sang- og musikkfeltet. Vi skal se på hvilke rammer og muligheter vi har for å sette i gang babysanggrupper på folkebiblioteket eller andre steder. Gjennom praksis og teori skal kurset gi gode verktøy for hvordan det kan legges opp til enkle samlinger.

Målgruppe: Kurset passer for alle som er glad i å synge og kan tenke seg å lede en babysanggruppe. Ansatte i bibliotek, barnehageansatte, ansatte på helsestasjon og deltakere fra det frivillige foreningslivet. En kan oppfordre bibliotekene til å ta med eventuelle samarbeidspartnere for babysangkurs som for eksempel ansatte ved kulturskoler og helsestasjoner.

Kursinnhold: I løpet av en dag skal deltakerne ha laget et babysangprogram med utgangspunkt i eget musikk-repertoire. Det viktigste i en musikksamling er formidlingen av stoffet og hvordan det brukes. Trygge rammer, lek, variasjon og gjentakelse er stikkord i denne sammenhengen. I løpet av kursdagen gjennomgås eksempler på innhold og metoder som kan brukes i samvær med de minste, og vi skal se nærmere på hvordan de minste kommuniserer gjennom lyd og bevegelse.

Det vil også bli en kort gjennomgang av relevant fagstoff knyttet til musikk med små barn (cd og bøker).

Kursholder utarbeider et hefte som deles ut til deltakerne på kursdagen. Heftet blir sendt til arrangør for kopiering.

Kursform: Kurset er en blanding av øvelser og teori. Det forventes at deltakerne bidrar aktivt inn i gruppen. Det blir en egen økt for å jobbe fram et babysangprogram med utgangspunkt i eget repertoire.

Nivå:
Kurset er på et grunnleggende nivå og passer for alle som er interessert i temaet

Forarbeid: Synge i dusjen, i bilen etc. Tenk over og repeter sanger du kan fra før eks. barnesanger, skolesanger og sanger du er glad i nå.

Bestilling og praktisk informasjon: Samlingen går over en kursdag på til sammen 5 timer inkludert lunsj og småpauser. Kursholder er tilgjengelig med kurset fra april 2013 til oktober 2013 og avtale om passende tidspunkt gjøres direkte mellom kursarrangør og kursholder.

Torsdager er gode kursdager for Åse Løvland.

Kurset koster kr 8 000 i honorar, og kursholder sender faktura.

Kursholders utgifter til reise-, kost og losji kommer i tillegg. Kursarrangør inngår avtale med kursholder. Det aktuelle fylkesbibliotek bestiller flybilletter/billetter og overnatting/hotell ved behov, i god tid før avtalt kurs.

Kontakt Åse Løvland på e-post: ase.lovland@froland.kommune.no eller telefon 911 84 375.

Kurset tar maks 12 deltakere.

Om kursholder:  Åse Løvland er utdannet musikkpedagog med piano og musikk for de minste som hovedområder.  
Hun har mange års erfaring med ledelse av musikkgrupper i barnehager (siden 1989) og har undervist i musikk for førskolelærerstudenter på Universitetet i Agder (11 år). Åse Løvland holder jevnlig kurs for barnehageansatte og har egne musikkgrupper for de minste i kulturskolen. Hun er leder for Froland kulturskole.

Produsent av kurset er Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.

LES KURSINFORMASJON SOM PDF-fil: SAMMEN! BABYSANG I BIBLIOTEKENE

Reklamer
Posted in: Uncategorized